bg
Rosani & Musiał adwokaci
Lojalność jest najpierwszym i najważniejszym przykazaniem, jakie obowiązuje adwokata przed sądem. Fernand Payen
ipad

O Naszej Kancelarii

Kancelaria Adwokacka adwokat Karoliny Rosani i adwokata Łukasza Musiała z siedzibą w Olsztynie świadczy pomoc prawną na rzecz osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych.

Nasz zespół tworzą adwokaci z doświadczeniem w prowadzeniu spraw z dziedziny prawa cywilnego, karnego oraz gospodarczego, a także w zakresie windykacji i dochodzenia odszkodowań.

Usługi Prawne

Kancelaria Adwokacka Rosani & Musiał świadczy kompleksową pomocą prawną osobom fizycznym oraz prawnym ze wszystkich dziedzin prawa. Część zakresu naszej praktyki opisaliśmy poniżej. Oferujemy profesjonalne doradztwo, wysoki poziom merytoryczny świadczonych usług oraz zaangażowanie w prowadzone przez nas sprawy.

Prawo Karne

Bronimy podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym, oskarżonych przed sądem (rozprawy, zażalenia, apelacje, kasacje) i skazanych w postępowaniu wykonawczym (odroczenie wykonania kary, warunkowe zawieszenie wykonania kary, udzielenie przerwy w wykonaniu kary, rozłożenie grzywny na kilka rat, dozór elektroniczny, warunkowe przedterminowe zwolnienie).

Prawo Cywilne

Analizujemy, doradzamy i sporządzamy umowy. Reprezentujemy pozwanych i powodów w sądzie we wszystkich sprawach cywilnych np. w sprawach o zapłatę, zasiedzenie, podział majątku, odszkodowanie i zadośćuczynienie, w sprawach spadkowych (stwierdznie nabycia spadku, dział spadku, zachowek). Reprezentujemy dłużników i wierzycieli w postępowaniu egzekucyjnym.

Prawo Rodzinne

Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach rozwodowych (z orzekaniem o winie i bez orzekania o winie), o alimenty, o ustanowienie, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, o kontakty, o ustalenie miejsca pobytu dziecka. Opracowujemy dla naszych Klientów kompleksową strategię obejmują rozwód i podział majątku wspólnego.

Prawo Handlowe

Doradzamy naszym Klientom wybór optymalnej formy działalności gospodarczej. Przygotowujemy dokumenty do rejestracji spółek kapitałowych i osobowych. Zapewniamy bezpieczeństwo prawne funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz zawieranych transakcji. Reprezentujemy naszych Klientów przed sądami i doradzamy przy zawieraniu przez nich umów.

Prawo Bankowe

Reprezentujemy kredytobiorców i pożyczkobiorców w sporach z bankami, firmami windykacyjnymi i funduszami sekurytyzacyjnymy - w tym przede wszystkim pozwanym przez banki i fudusze. Tworzymy wnioski o upadłość konsumencką i negocjujemy restrukturyzację zadłużenia.

Prawo Nowych Technologii

Reprezentujemy Klientów w sprawach naruszeń praw autorskich i dóbr osobistych w Internecie. Walczymy z hejtem, znieważaniem i zniesławianiem występującym w Internecie. Składamy pozwy o ochronę dóbr osobistych, prywatne akty oskarżenia i zawiadomienia do prokuratury.